Mijn helden en voorbeelden (3)

Productiesystemen en hun grondleggers: Frank Bunker Gilbreth (1868 – 1924)

Gilbreth is wel een van meest opmerkelijkste in deze groep. Gilbreth is geboren in Fairfield (Maine) in 1868. Hij had geen formele opleiding genoten buiten de middelbare school. Zijn vader runde een ijzerhandel, maar hij stierf toen Frank slechts 3 was. Zijn familie verhuisde toen naar Boston (Massachusetts). Na de middelbare school, krijgt Gilbreth een baan als een leerling metselaar en werd vervolgens een bouwondernemer. Zo groeide hij uit naar uitvinder met diverse patenten. Daarna werd hij management ingenieur. Uiteindelijk was hij occasioneel docent aan de Purdue University.

Industrial Engineer

Gilbreth was de pionier van de time motion studies. Eerst met foto’s, later door middel van filmopnames. Hierbij waren een klok en soms lampjes kenmerkend (zie Foto). Afhankelijk de gedetailleerdheid van het werk filmde hij versneld of in slow motion. Zo trachtte hij de vorm en aard van bewegingen bij taakuitvoering zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Gilbreth kwam tot het inzicht, dat de uitvoeringstijd voor een proces bij:
– gelijke ervaring (vaardigheid),
– gelijke geschiktheid (bekwaamheid) en
– gelijke prestatielevering (inspanning),
door werkuitvoerende mensen binnen redelijke grenzen alleen
van de toegepaste methode afhangt. Zo was hij in staat om mensen ook gericht te trainen.

Lees verder “Mijn helden en voorbeelden (3)”