Medewerkers productiever door werkplekoptimalisatie?

Werkmethode- en werkplekoptimalisatie

Medewerkers productiever door werkplekoptimalisatie?

Wat is de productiviteit in uw organisatie? Vaak blijft men het antwoord schuldig. De erop volgende vraag: “Uitgedrukt in procenten van de output of prestatieniveau?”, wordt bezwarend. Maar, hoe effectief is de inzet, gemeten op een humaan-vriendelijke manier? Dat is toch een belangrijke vraag, welke antwoord dient te worden. Door aandacht te besteden aan goede werkmethode- en werkplekoptimalisatie wordt de boekhoudpost personeel beheersbaar. Dus, waarom met open vragen blijven zitten? Als AQM International Consulting kan daarbij helpen.

Toegepaste technieken voor werkmethode- en werkplekoptimalisatie:

 • Arbeidsstudie en arbeidskunde;
 • SMED (Single-Minute Exchange of Die);
 • OEE (Overall Equipment Effectiveness);
 • Lean Manufacturing;
 • Kaizen;
 • Cost Management;
 • VSM (Value Stream Mapping);
 • Benchmarking;
 • Change-Management;
 • Continuous Improvement;
 • Tijdstudie (normtijden);;
 • Methods-Time Measurement (MTM).
  • MTM-1, MEK, UAS, MTM-2, MTM-SD
  • Ergonomic  Assessment WorkSheet (EAWS)
  • MTM-Logistiek
  • ProKon© voor productontwikkeling

Zie ook informatie op de website van de MTM Association Benelux:
www.MTM-benelux.eu

Resultaten: van werkmethode- en werkplekverbetering:

 • Productiviteitsstijging,
 • Optimale werkmethoden,
 • Kostenvermijding,
 • Kwaliteitsverbetering,
 • Capaciteitsinzicht,
 • Humane werkomstandigheden.

Casussen

Productief rollen overspoelenVoormontage continueren of uitbesteden
UITGANGSSITUATIEUITGANGSSITUATIE
Eigenlijk is onderstaande uitwerking een indirect gevolg van de klantopdracht.  De opdracht was een onderzoek doen hoe een outputgroei, zonder grote investeringen kon worden bereikt. Hiertoe gingen een aantal randvoorwaarden aan vooraf. Welke hier voor de uitwerking niet van belang zijn. Zoals vaker, doet zich in projecten altijd wel een gelegenheid voor om iets extra’s aan het project toe te voegen. Ook in dit project was het mogelijk een meerwaarde aan het project toe te voegen. Los van de opdracht, maar wel in samenhang met de opdracht. Productiviteit met een correcte werkmethode en prijsstelling.De producent stond voor de keuze: doorgaan met een voormontage activiteit of dit werk uitbesteden. De fabriek monteerde al jaren zelf voor. De medewerkers hadden zelf al vaker maatregelen genomen om productiever te worden. Om het werk in de plant te behouden was een onderzoek nodig om de werkplekoptimalisatie te vergroten. Uit de basisvraag kwam tevens naar voren dat de MTM-normtijden ook moesten worden herzien. Nu, een betere combinatie bestaat niet. Want iedere verandering is meteen meetbaar. Oppervlak, het aantal medewerkers en de besparing volgen uit de analyse.
GEKOZEN AANPAKGEKOZEN AANPAK
Lees verder door hier te klikken.Lees verder door hier te klikken.
Voor meer casussen dan productiviteit en werkplekoptimalisatie, zie casussen.

Productiviteit meten en werkplekoptimalisatie diffuus?

Het is lijkt vaak vaag wat de productiviteit in de praktijk is. Zoals met alle zaken die je wilt verbeteren geldt: maak het meetbaar. Door het toepassen van MTM, Methods-Time Measurement heeft u een geweldige methodiek ter beschikking. Ten eerste wordt de methode vastgelegd. Het resultaat is meetbaar. Meetbaar dankzij de tabellen, die voor elk methodeniveau zijn opgesteld. Ten twee de kan worden gepland, vergelijken en na-gecalculeerd. Dat maakt het productieproces veel inzichtelijker. Vandaar dat invoering van MTM ook direct besparingen oplevert. Maar MTM is tevens een goed hulpmiddel bij werkplekoptimalisatie. Dus, productiviteit moeilijk of diffuus? Nee, vrijwel iedereen kan MTM leren toe te passen. Anders kan AQM International Consulting met ruime ervaring hulp of ondersteuning bieden. Hoe? Neem gewoon eens contact met ons op. U zult zien, wij maken de vaagheid inzichtelijk.