Casus: Productief rollen overspoelen

Door de afnemers een reële prijs te vragen voor het overspoelen van rollen naar grootte, behouden het bedrijf en de medewerkers een gezonde werksituatie. Eerlijke werkmethoden en concurrentie.

Productief rollen overspoelen

Projectdoelstelling:

Eigenlijk is onderstaande uitwerking een indirect gevolg van de klantopdracht.  De opdracht was een onderzoek doen hoe een outputgroei, zonder grote investeringen kon worden bereikt. Hiertoe gingen een aantal randvoorwaarden aan vooraf. Welke hier voor de uitwerking niet van belang zijn. Zoals vaker, doet zich in projecten altijd

Lees verder “Casus: Productief rollen overspoelen”

Casus: Omzetverhoging

Vaak wordt gedacht dat uitbreiding noodzakelijk is om meer omzet te genereren. Even vaak kan dat anders, goedkoper, worden ingevuld.

Verhogen van de omzet:

Projectdoelstelling:

Deze klant met duidelijke groei ambities, wilde in twee jaar tijd 50% meer omzet halen. Voor het komende jaar was het streven 25% en het jaar erna de resterende 25% omzet-verhoging te oogsten. Capaciteitsmaatregelen leken daarmee nodig, want In de bestaande situatie vonden zij weinig ruimte meer. Toch werden twee eisen gesteld. De extra omzet moest worden gehaald met de huidige werknemers, nog steeds in dagdienst. Hier waren een aantal redenen voor, maar die doen hier niet ter zake. Een ander heikel punt was de materiaal aanlevering aan de machines.

Lees verder “Casus: Omzetverhoging”

Casus: Haalbaarheidsonderzoek

Onderzoek naar het kunnen verdubbelen van de output in dezelfde productiehal.

Feasibility onderzoek

Projectdoelstelling

De klant wilde, in eerste instantie de output met 60% vergroten. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. De moedermaatschappij eiste dat de groei binnen de bestaande muren moest gebeuren. Zo werd de opdracht een mogelijkhedenonderzoek uit te voeren. Om zo in kaart te brengen of het kan dat:
    o   de output te verdubbelt
    o   in de bestaande montagehal
Tijd voor een anders gestuurde productielijn?

Verdubbelen? Hierboven was de groei nog 60%. Ja, klopt helemaal. De 100% meer output vraag kwam door een extra aanvraag van een klant. Reden om tijdens het onderzoek de opdracht aan te passen. Gezien het concept en de aanpak, was het geen grote belemmering om de aanpassing in het verhaal mee te nemen.

Projectaanpak

Inventarisatie van de huidige situatie, begint met het verzamelen van beschikbare gegevens. Waar nodig, aangevuld met het invullen van ontbrekende data door

Lees verder “Casus: Haalbaarheidsonderzoek”