Casus: Haalbaarheidsonderzoek

Onderzoek naar het kunnen verdubbelen van de output in dezelfde productiehal.

Feasibility onderzoek

Projectdoelstelling

De klant wilde, in eerste instantie de output met 60% vergroten. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. De moedermaatschappij eiste dat de groei binnen de bestaande muren moest gebeuren. Zo werd de opdracht een mogelijkhedenonderzoek uit te voeren. Om zo in kaart te brengen of het kan dat:
    o   de output te verdubbelt
    o   in de bestaande montagehal
Tijd voor een anders gestuurde productielijn?

Verdubbelen? Hierboven was de groei nog 60%. Ja, klopt helemaal. De 100% meer output vraag kwam door een extra aanvraag van een klant. Reden om tijdens het onderzoek de opdracht aan te passen. Gezien het concept en de aanpak, was het geen grote belemmering om de aanpassing in het verhaal mee te nemen.

Projectaanpak

Inventarisatie van de huidige situatie, begint met het verzamelen van beschikbare gegevens. Waar nodig, aangevuld met het invullen van ontbrekende data door

Lees verder “Casus: Haalbaarheidsonderzoek”