Casus: Omzetverhoging

Vaak wordt gedacht dat uitbreiding noodzakelijk is om meer omzet te genereren. Even vaak kan dat anders, goedkoper, worden ingevuld.

Verhogen van de omzet:

Projectdoelstelling:

Deze klant met duidelijke groei ambities, wilde in twee jaar tijd 50% meer omzet halen. Voor het komende jaar was het streven 25% en het jaar erna de resterende 25% omzet-verhoging te oogsten. Capaciteitsmaatregelen leken daarmee nodig, want In de bestaande situatie vonden zij weinig ruimte meer. Toch werden twee eisen gesteld. De extra omzet moest worden gehaald met de huidige werknemers, nog steeds in dagdienst. Hier waren een aantal redenen voor, maar die doen hier niet ter zake. Een ander heikel punt was de materiaal aanlevering aan de machines.

Continue reading “Casus: Omzetverhoging”