AQM International Consulting

Assemblagelijn

‘Benut de ruimte voor verbetering in uw productieomgeving’

In elke productieomgeving is er ruimte voor verbetering. De vraag is alleen waar die ruimte zit en hoe je die optimaal benut. Is dat uw vraag? Dan heeft AQM International Consulting het antwoord.

Wij brengen bottlenecks en mogelijkheden in kaart en passen productieprocessen, werkmethoden, werkplekken en (interne) logistiek erop aan.

Montage maakindustrie
Montage activiteit in de maakindustrie

Dat doen wij al sinds 1999 voor gerenommeerde bedrijven in met name de maakindustrie. Op een no-nonsense manier, omdat we niet geloven in uitvoerige rapporten en maandenlang vergaderen. We stoppen liever onze energie in het realiseren van tastbare resultaten.

Montage maakindustrie
Ruimte voor verbetering in uw productieomgeving

Onze werkwijze is altijd bottom-up, met veel oog voor de productiemedewerkers binnen uw bedrijf. Want zonder hun draagvlak is de kans klein dat een proces- of werkmethodeoptimalisatie die er op papier fantastisch uitziet, dat ook daadwerkelijk in de praktijk wordt.
In veel gevallen draait het om het doorbreken van routines en het introduceren van slimmer en efficiënter werken. “We doen het al jaren zo” maakt plaats voor “Vanaf nu doen we het zo”. Afhankelijk van uw vraagstelling resulteert ons werk bijvoorbeeld in kortere doorlooptijden, minder uitval, lagere operationele kosten, een verbetering van de kwaliteit of een betere procesbeheersing.

AQM International Consulting helpt u bij het vinden en benutten van ruimte voor verbetering in:

Processoptimalisatie

Vraagt u zich af of u op uw productielocatie wel de gewenste groei kunt realiseren? Of wilt u de normtijden voor uw productieproces vaststellen? We lopen mee op de werkvloer, analyseren waar de zwakke plekken binnen productie liggen en komen met een pragmatische, duurzame oplossing. Zie meer

Werkmethode en werkplekoptimalisatie

Belangrijk onderdeel van procesoptimalisatie is altijd de productiviteit. Hoe werken de mensen op de werkvloer? Wat gebeurt er en hoe zou het idealiter moeten gebeuren? Is er een betere manier van werken mogelijk of moet een werkplek anders worden ingericht? Wij bekijken elke werkplek apart én integraal. Doel is het de medewerkers makkelijker te maken. En voor uw bedrijf beter. Zie meer

Organisatieoptimalisatie

In de samenwerking en communicatie tussen afdelingen kan de oorzaak liggen, van een probleem, dat zich op de werkvloer manifesteert. Bij organisatieoptimalisatie verbreden wij onze scope. Wij nemen de afdelingen die direct ‘boven’ productie liggen, mee in onze analyse. Om een compleet beeld te krijgen. Zie meer

Gratis download
Over AQM ICDiensten
AQM IC
Casussen
AQM IC
Contact met
AQM IC
Meer capaciteit
door proces-optimalisatie
Productiviteit
door werkplek-optimalisatie
Nieuwe assemblagelijnWij werken samen met
Proces optimalisatieWerkmethodenOrganisatie optimalisatie
Klik op het symbool naar keuze voor meer informatie.