kop diensten

Procesoptimalisatie

Proces optimalisatie                                                                            Contact

Lean manufacturingLean Manufacturing
Door het gebruik maken van de Lean-principes worden kosten gereduceerd. Lean is een bedrijfsfilosofie die is gebaseerd op het elimineren van verspilling. Maximale waarde voor de klant realiseren met optimale gebruikmaking van de middelen. Het is een wetenschappelijk bewezen methode die snel en jarenlang resultaat oplevert. Lagere kosten betekent dat het bedrijf geld over heeft voor investeringen en innovatie.

Aanpak:

 • waardestromen inzichtelijk maken (processtroom);
 • focussen op processen: eenvoudige visuele controles (visual management);
 • inzetten van verschillende methodieken als VSM, 5S, JIT, e.d.;
 • standaardiseren van processen (productie en organisatie);
 • inzetten van Kritieke Prestatie Indicators (KPI’s).

Resultaat:

 • lagere kosten,
 • doorlooptijd verkorting,
 • capaciteitsvergroting
 • grotere klanttevredenheid,
 • kwaliteitsverbetering.

[naar boven] [terug]

CVPContinue Verbeter Proces (CVP/Kaizen)
In multidisciplinaire teams wordt regelmatig naar verbeteringen gezocht. Daarbij strevend naar efficiency binnen de eigen werksituatie en afdeling. CVP is ook bekend als Kaizen (Japans voor continu of voortdurend verbeteren). CVP is het regelmatig kritisch heroverwegen van de eigen (deel-) processtandaards. De methode resulteert door systematische analyse in creatieve oplossingen, die het productiesysteem standaardiseren en versterken.

Aanpak:

 • huidige processen kritisch bekijken;
 • verspillingen zichtbaar maken;
 • oplossingen geven en het te verwachten potentieel bepalen;
 • inzetten van verschillende methodieken als Gemba walks, SMED, OEE, e.d.

Resultaat:

 • kostenbesparingen,
 • betere werkmethoden,
 • optimale lay-outs.

[naar boven] [terug]

QRMFast Flow Manufacturing (FFM)
Voor het elimineren van wachttijd verspilling in processen met grote variaties of voor specifieke producten. Het is een Lean-vorm voor kleine volumes met grote variaties of specifieke producten. Uitgangspunt is de kracht van tijd, is gebaseerd op systeemdynamica en het realiseren van een korte doorlooptijd binnen een flexibele organisatie. Sleutelwoorden: responsiviteit, capaciteit, Polca, cellen en winst.

Aanpak:

 • huidige processen kritisch bekijken;
 • wachttijd als verspillingen zichtbaar maken;
 • oplossingen geven en vastleggen van het te verwachten potentieel.

Resultaat:

 • kostenreductie,
 • multidisciplinaire  samenwerking,
 • aanzienlijke doorlooptijdverkorting.

[naar boven] [terug]

VSMValue Stream Mapping (VSM)
Is een techniek om de stroom (flow) van goederen en informatie te analyseren en deze te verbeteren. Hiervoor worden productgroepen gecreëerd. Voor elke groep kan de doorlooptijd en de levertijd van het materiaal en de informatiestromen worden geminimaliseerd.

Aanpak:

 • huidige processen kritisch bekijken a.d.h.v. productgroepen;
 • verspillingen zichtbaar maken;
 • oplossingen geven en het te verwachten potentieel bepalen;
 • visuele analyse om de waardestroom inzichtelijk te maken.

Resultaat:

 • kostenbesparingen,
 • betere aansluitende processen,
 • optimale lay-outs.

[naar boven] [terug]

© 2018 AQM International Consulting