kop diensten

Diensten

Werkwijze
Iedere organisatie vraagt om een pragmatische aanpak. Onze eerste stap is het vastleggen van de huidige situatie. Van daaruit wordt naar ideale oplossingen gezocht. Hiervoor gebruikt onze (Sr.) Consulting Engineer een koffer vol ervaring en methodieken. Na keuze van de beste oplossing, door de opdrachtgever, helpt AQM International Consulting bij het invoeren van deze oplossing. Onze kracht: medewerkers in het project betrekken voor groei en continuïteit. Ook controleren wij standaard na een paar maanden, na afloop van het project, of de doelen worden bereikt.

Visie AQMPDCA cirkel AQM

Proces optimalisatie Procesoptimalisatie                                              Contact

Lean Manufacturing
Door het gebruik maken van de Lean-principes worden de kosten gereduceerd. Lean is een bedrijfsfilosofie die is gebaseerd op het elimineren van verspilling. Lees hier hoe wij dat aanpakken.

Continu Verbeter Proces (CVP)
In multidisciplinaire teams wordt regelmatig naar verbeteringen gezocht. Daarbij strevend naar efficiency binnen de eigen werksituatie en afdeling. Lees hier meer.

Fast Flow Manufacturing (FFM)
Voor het elimineren van wachttijd verspilling in processen met grote variaties of voor klantspecifieke producten. Lees hier meer.

Value Stream Mapping (VSM)
Is een techniek om de stroom (flow) van goederen en informatie te analyseren en deze te verbeteren. Lees hier meer.

Werkmethoden Werkmethodeoptimalisatie                                Contact

Arbeidskunde en -analyse
Door onderzoek naar het arbeidsproces door middel van waarneming en analyse, wordt een doelmatigere uitvoering van de arbeid en een beter bedrijfsbeheer nagestreefd. Lees hier meer.

Tijdstudie
Is het bepalen van arbeidstijden voor welomschreven arbeidstaken. Door AQM worden voornamelijk de methoden van Methods-Time Measurement (MTM) voor het analyseren van het arbeidsproces toegepast. Lees hier meer.

Ontwikkelingsondersteuning
Kosten vermijden door het montagevriendelijk vormgeven van producten of het vaststellen van normtijden tijdens de ontwikkelfase. Lees hier meer.

Ergonomic Assessment WorkSheet (EAWS)
Een uitgebreide ergonomische beoordeling van de fysieke belasting van het hele lichaam inclusief de bovenste extremiteiten. Lees hier meer.

Organisatie optimalisatie Organisatieoptimalisatie                                     Contact

Kostprijsberekeningmodel
Met een model inzichtelijk maken van de totale kosten die gemaakt worden voor het produceren of leveren van producten of diensten. Lees hier meer.

Haalbaarheidsonderzoek (Feasibility study)
Analyseren met een haalbaarheidsonderzoek, of de eisen die aan een product of dienst zijn gesteld, te verwezenlijken zijn. Lees hier meer.

Value Stream Improvement (VSI)
Het visualiseren van de informatiestroom en activiteiten op kantoor. Lees hier meer.

Organisatiescan
Aan de hand van een kritisch onderzoek de zwakke en sterke punten in een organisatie vaststellen. Lees hier meer.

© 2018 AQM International Consulting