Diensten

Diensten van AQM International Consulting

Iedere organisatie verdient om een pragmatische aanpak. Onze eerste dienst of stap is het vastleggen van de huidige situatie. Basis voor het zoeken naar ideale oplossingen. In een projectmatige aanpak bieden onze diensten een koffer vol ervaring en methodieken. Om stapsgewijs en gezamenlijk tot een goede oplossingskeuze te komen. Na het kiezen van de beste oplossing, door de opdrachtgever, biedt AQM International Consulting als aanvullende diensten. Zoals het invoeren van de oplossing.

Werkgebied AQM
AQM International Consulting diensten voor werkbereik en werkwijze in de maakindustrie en maakprocessen.

Onderdeel van geboden diensten is tevens onze kracht. Medewerkers in het project betrekken. Medewerking en betrokkenheid draagt bij tot groei en continuïteit.
Een ander uitgangspunt bij het verlenen van onze diensten is nacontrole. Voldoet het eindresultaat aan de verwachting en afspraak? Dit volgt gewoonlijk een paar maanden na afloop van het project.

TWEE Belangrijke en uitdagende vragen daarbij zijn: 

“Doen we het werk juist”
“Doen we het juiste werk”

Onze dienstverlening is onder te verdelen in de volgende 3 diensten:

Proces optimalisatie

Meer capaciteit door procesoptimalisatie?   

Denkt uw organisatie gebrek is aan productiecapaciteit te hebben? Hiertoe bieden wij onze eerste dienst aan. In veel gevallen is er nog ruimte te benutten. Ruimte voor verbetering van de productieomgeving. Na verloop van tijd zie je dit niet meer. De zogenaamde bedrijfsblindheid. Tijd om in te grijpen?

Werkmethoden

Medewerkers productiever door werkplekoptimalisatie? 

Een goede tweede dienstverlening is productiviteit met werkplekverbetering. Zoeken naar het antwoord op de vraag: Wat is de productiviteit in uw bedrijf? Uitgedrukt in procenten van de output en prestatie. Hoe effectief is de inzet, gemeten op een humaan-vriendelijke manier. Wilt de productiviteit weten?

Organisatie optimalisatie

Een nieuwe Lean assemblagelijn opzetten? 

Een specialistische dienst die wij bieden is vindt zijn grondslag in ontwikkeling. Uw bedrijf heeft u een nieuw product? Uitbreiding met een extra montagelijn is nodig. Uw organisatie staat voor een keuze. Bv. het wel of niet verplaatsen van een productieproces naar een andere hal of andere locatie? Redenen om een nieuwe assemblagelijn in te richten?