Meer capaciteit door procesoptimalisatie?

Proces optimalisatie

Meer capaciteit door procesoptimalisatie?

Vaak wordt gedacht dat er een gebrek is aan productie capaciteit. In veel gevallen is er toch nog ruimte, al zie je dat vaak zelf niet meer. Daarom is het zinvol iemand van buiten de mogelijkheden te laten onderzoeken. AQM International Consulting helpt de productiviteit te verhogen door procesoptimalisatie en het zo goed mogelijk benutten van de werkmethoden.

Toegepaste technieken bij procesoptimalisatie:

 • Gedegen situatie analyse;
 • Visualisering Ist (as is) en Soll (to be) situaties;
 • Value Stream Mapping (VSM);
 • Visual management;
 • Lean/Kaizen/etc.

Resultaten van procesoptimalisatie:

 • Aanzienlijke doorlooptijdverkorting.
 • Capaciteitsvergroting,
 • Grotere klanttevredenheid,
 • Kostenbesparing,
 • Kwaliteitsverbetering,
 • Optimale lay-out.

Casussen

OmzetverhogingOutput verhogen met 40%
UITGANGSSITUATIEUITGANGSSITUATIE
Deze klant met duidelijke groei ambities, wilde in twee jaar tijd 50% meer omzet halen. Voor het komende jaar was het streven 25% en het jaar erna de resterende 25% omzetverhoging te oogsten. Capaciteitsmaatregelen leken daarmee nodig, want In de bestaande situatie vonden zij weinig ruimte meer. Toch werden twee eisen gesteld. De extra omzet moest worden gehaald met de huidige werknemers, nog steeds in dagdienst. Hier waren een aantal redenen voor, maar die doen hier niet ter zake. Een ander heikel punt was de materiaal aanlevering aan de machinesDe planning stond op tien machines per week. Met regelmatig overwerken lukte het om dit gewenste aantal te assembleren. In de bestaande situatie was geen gelijkmatige en continue doorstroom. Gezien de vraag wilde de directie de productie-output met minimaal 30% verhogen. De wens was daarom de bestaande capaciteit beter te benutten. Met andere woorden: In een normale werkweek van 40 uur de output verhogen, zonder overwerk. Te bereiken door een betere materiaal- en productenstroom.
GEKOZEN AANPAKGEKOZEN AANPAK
Klik hier om verder te lezen.Klik hier om verder te lezen.
Voor meer casussen dan het anders benutten van de capaciteit, zie casussen.

Te weinig tijd om aan het productievermogen te werken?

Het is altijd tijdrovend om capaciteitsverbeteringen door te voeren op een productielijn of in een productieproces. Intern moeten eerst de huidige problemen in kaart worden gebracht om te bepalen waar oplossingen kunnen worden gevonden. Dan kan er naar oplossingen worden gezocht. Naast het normale werk vereist dit de extra inzet van sleutelfuncties. Vervolgens is hulp met een analytische, pragmatische en projectmatige aanpak prettig en praktisch. AQM International Consulting biedt ruime ervaring met het optimaal benutten van capaciteit. Op welke manier? Neem gewoon contact met ons op. U zult zien, wij nemen veel tijdrovend werk uit handen.