Integer en bekwaam

Organisatie Optimalisatie

organisatie optimalisatie  

Organisatie optimalisatie door AQM International Consulting!

Toegepaste technieken bij organisatie optimalisatie:

 • Bottleneck monitoring;
 • Haalbaarheidsstudie;;
 • Continue Verbeter Projecten (CVP);
 • Value Stream Improvement (VSI);
 • Calculatie-, planning-, e.d. modellen.

Resultaten van organisatie optimalisatie:

 • Optimale capaciteitsbenutting,
 • Goede verhouding tussen resultaat en offers,
 • Inzicht in de kosten en baten,
 • Optimale lay-out en flow,
 • Betrouwbare planning,
 • Optimale informatiestroom.

Contact

Casus: Haalbaarheidsonderzoek

Projectdoelstelling:

Een klant wilde, om aan de vraag te kunnen blijven voldoen, in eerste instantie de output met 60% vergroten. De moedermaatschappij stelde hierbij als voorwaarde, dat dit binnen de bestaande muren diende te gebeuren. Zo werd de opdracht een Feasibility-onderzoek uitvoeren om in kaart te brengen of het mogelijk is:
    o   de output te verdubbelen
    o   in de bestaande montagehal

Verdubbelen, was toch 60% meer output? Ja, klopt helemaal. De 100% meer output vraag kwam na een extra klant. Vandaar dat de opdracht tijdens het onderzoek werd aangepast. Gezien het concept en de aanpak, zoals hieronder beschreven, was het geen grote belemmering om de aanpassing in het verhaal mee te nemen.

Projectaanpak:

Inventarisatie van de huidige situatie, begint met het verzamelen van beschikbare gegevens, aangevuld het invullen van ontbrekende data door eigen onderzoek. Uitgaande van de machinetypen,  de vraag en beschikbare uren kon de doorlooptijd en takt-tijd worden berekend. Zoals hierboven al opgemerkt, tussendoor aangepast voor output verdubbeling. In dit haalbaarheidsonderzoek waren de materiaalstroom en de loop van de te produceren machine belangrijk. Door het visualiseren van de flow, wordt voor iedereen inzichtelijk hoe de huidige materiaal- en productstroom verloopt. Dit is tevens een goed hulpmiddel om een optimale(re) situatie te visualiseren en te vergelijken. Zie grafieken hieronder.

Constateringen

 • Materiaalstroom loopt in verschillende richtingen
 • Veel bypasses
 • Gebruik van hijskranen blokkeert andere activiteiten
 • Logistiek heeft geen separate paden tussen werklocaties
Bestaande situatie en Nieuwe situatie

Resultaat haalbaarheidsonderzoek:

 • output +100% is mogelijk   
 • in bestaande productiehal   
 • duidelijke materiaal- en productstroom   
 • optimaler voor de logistiek (expliciete rijpaden)
 • door werkmethode aanpassing:
 • kortere doorlooptijden
 • tekort aan beschikbare hijskranen opgelost   

Nog een case lezen? Klik dan hier voor Case 3.

Contact

© 2019 AQM International Consulting