Integer en bekwaam

Organisatieprocessen

AQM PDCA philosofie                  Contact

Toegepaste technieken in organisatieprocessen:

 • Bottleneck monitoring;
 • Haalbaarheidsstudie;;
 • Continue Verbeter Projecten (CVP);
 • Value Stream Improvement (VSI);
 • Calculatie-, planning-, e.d. modellen.

Resultaten:

 • Optimale capaciteitsbenutting,
 • Goede verhouding tussen resultaat en offers,
 • Inzicht in de kosten en baten,
 • Optimale lay-out en flow,
 • Betrouwbare planning,
 • Optimale informatiestroom.
© 2019 AQM International Consulting