Organisatie optimalisatie

organisatie optimalisatie  

Organisatie optimalisatie door AQM International Consulting!

Toegepaste technieken bij organisatie optimalisatie:

 • Bottleneck monitoring;
 • Haalbaarheidsstudie;;
 • Continue Verbeter Projecten (CVP);
 • Value Stream Improvement (VSI);
 • Calculatie-, planning-, e.d. modellen.

Resultaten van organisatie optimalisatie:

 • Optimale capaciteitsbenutting,
 • Goede verhouding tussen resultaat en offers,
 • Inzicht in de kosten en baten,
 • Optimale lay-out en flow,
 • Betrouwbare planning,
 • Optimale informatiestroom.

Contact

Casus: Haalbaarheidsonderzoek

Projectdoelstelling

De klant wilde, in eerste instantie de output met 60% vergroten. Om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. De moedermaatschappij eiste dat de groei binnen de bestaande muren moest gebeuren. Zo werd de opdracht een Feasibility-onderzoek uitvoeren om in kaart te brengen of het mogelijk is:
    o   de output te verdubbelen
    o   in de bestaande montagehal

Verdubbelen? Hierboven was de groei nog 60%. Ja, klopt helemaal. De 100% meer output vraag kwam door een extra aanvraag van een klant. Reden om tijdens het onderzoek de opdracht aan te passen. Gezien het concept en de aanpak, was het geen grote belemmering om de aanpassing in het verhaal mee te nemen.

Projectaanpak

Inventarisatie van de huidige situatie, begint met het verzamelen van beschikbare gegevens. Waar nodig, aangevuld met het invullen van ontbrekende data door eigen onderzoek. De vraag en beschikbare uren per machine type bepaalden de doorlooptijd. Tussendoor aangepast wegens mogelijke output verdubbeling. In dit haalbaarheidsonderzoek waren de materiaalstroom en de route van de te produceren machine belangrijk. Door het visualiseren van de flow, wordt voor iedereen inzichtelijk hoe de huidige materiaal- en productstroom loopt. Een praktisch hulpmiddel om een optimale situatie te visueel te maken en te vergelijken. Zie grafieken hieronder.

Constateringen

 • Materiaalstroom loopt in verschillende richtingen
 • Veel bypasses
 • Gebruik van hijskranen blokkeert andere activiteiten
 • Logistiek heeft geen separate paden tussen werklocaties
Bestaande situatie en Nieuwe situatie

Resultaat haalbaarheidsonderzoek:

 • output +100% is mogelijk   
 • in bestaande productiehal   
 • duidelijke materiaal- en productstroom   
 • optimaler voor de logistiek (expliciete rijpaden)
 • door werkmethode aanpassing:
 • kortere doorlooptijden
 • tekort aan beschikbare hijskranen opgelost   

Nog een case lezen? Klik hier voor Casus 3.

Contact

© 2020 AQM International Consulting