Mijn helden en voorbeelden (3)

Productiesystemen en hun grondleggers: Frank Bunker Gilbreth (1868 – 1924)

Gilbreth is wel een van meest opmerkelijkste in deze groep. Gilbreth is geboren in Fairfield (Maine) in 1868. Hij had geen formele opleiding genoten buiten de middelbare school. Zijn vader runde een ijzerhandel, maar hij stierf toen Frank slechts 3 was. Zijn familie verhuisde toen naar Boston (Massachusetts). Na de middelbare school, krijgt Gilbreth een baan als een leerling metselaar en werd vervolgens een bouwondernemer. Zo groeide hij uit naar uitvinder met diverse patenten. Daarna werd hij management ingenieur. Uiteindelijk was hij occasioneel docent aan de Purdue University.

Industrial Engineer

Gilbreth was de pionier van de time motion studies. Eerst met foto’s, later door middel van filmopnames. Hierbij waren een klok en soms lampjes kenmerkend (zie Foto). Afhankelijk de gedetailleerdheid van het werk filmde hij versneld of in slow motion. Zo trachtte hij de vorm en aard van bewegingen bij taakuitvoering zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen. Gilbreth kwam tot het inzicht, dat de uitvoeringstijd voor een proces bij:
– gelijke ervaring (vaardigheid),
– gelijke geschiktheid (bekwaamheid) en
– gelijke prestatielevering (inspanning),
door werkuitvoerende mensen binnen redelijke grenzen alleen
van de toegepaste methode afhangt. Zo was hij in staat om mensen ook gericht te trainen.

Lees verder “Mijn helden en voorbeelden (3)”

Mijn helden en voorbeelden (1)

Productiesystemen en hun grondleggers

Inleiding

Een blog schrijven, of beter gezegd juist het plannen ervan, gaat niet altijd over rozen. Je hebt goede voornemens, maar deze worden steeds overruled door andere zaken. Soms ook luiheid, wat ik liever “even geen behoefte aan” noem. Dan heb je ook nog een zinvolle titel en thema nodig. Gewoonlijk is dit meestal geen probleem; die verzin je wel in de tussentijd dat je nog niet aan het schrijven bent. Nu vraag ik mij af of mijn helden en tevens voorbeelden ook weleens last gehad hebben van de hiervoor geschreven drempels. Zo ”ja”, dan doe ik het nog niet zo slecht. Echter, als het antwoord luidt “nee”, dan moet ik mij zorgen gaan maken. Hoewel na het lezen en opvolgen van Getting Things Done van Dave Allen, heeft men natuurlijk wel een significante voorsprong op die helden van vroeger. Tijd om te schrijven … Ondertussen hoor ik u denken: ”Maar wie zijn jouw helden of voorbeelden dan? Nou het zijn duidelijk vakgerelateerde goeroes. Op het gebied van industrieel engineering, arbeidskunde, productiviteit, werk- en proces systemen.

De meest opmerkelijke vind ik Frank Bunker Gilbreth (1868 – 1924). Een chaoot met wonderbaarlijke onderzoeken en gebeurtenissen, ook in en met zijn gezin. Ook zijn “voorganger” Fredirick Winslow Taylor (1856 – 1915) mag zeker niet in dit rijtje ontbreken. Hoewel door verschillende vakbroeders als negatief bestempeld, heeft hij absoluut positief bijgedragen aan het Industrial Engineering vak. Elton Mayo (1880-1949) ging voor het nut van onderzoek naar arbeidsfactoren en productiviteit. Hij kreeg daartoe de mogelijkheid bij de Western Electric fabrieken. William Edwards Deming (1900 – 1993) is vooral bekend geworden als kwaliteitsgoeroe. Dat is hij juist geworden omdat hij een grote stempel heeft gedrukt op het gebied van Japanse productie en industrie. Van recentere datum wil ik daar graag aan toevoegen Taiichi Ohno (1912 – 1990). Hij heeft de ervaringen van vorengenoemde personen geordend en aan de huidige klantenwensen en daarmee de productiemethoden.

De relatie die met hen heb is dat zij allemaal een link hebben met productie- , proces- en productiviteitsverbetering. Omdat ze alle vier interessante bijdragen hebben geleverd, is het de moeite waard meer berichten te schrijven. Daarom volgen vier verdere berichten. Als eerste zal Fredirick Winslow Taylor worden beschreven in het tweede verslag.