Casus: “optimaliseren in huidige of nieuwe locatie?”

Optimaliseren in huidige of nieuwe locatie?

UITGANGSSITUATIE

De bedrijfsleider overwoog het huidige pand, met verschillende ruimtes en werkhoogtes, te verlaten en uit te wijken naar een ander pand. Uit concurrentieoverwegingen wilde hij tevens de logistieke-kosten verlagen.

GEKOZEN AANPAK

Met een 2 dagen scan zijn de interne activiteiten en materiaal verplaatsingen vastgelegd. Met behulp van een 

Sankey-grafiek kon dit eenvoudig visueel worden weergegeven. Aan de hand van deze diagram zijn de voor- en nadelen uitgewerkt. Met dit vergelijk van de huidige bedrijfsindeling en een “groene weide” indeling, is voor de bedrijfsleider de keuze zo inzichtelijk gemaakt.

Sankey diagram
Materiaalstroomschema

RESULTATEN

De locatie is aangehouden, omdat deze al vrij optimaal werd benut, qua materiaalstroom en lay-out, ondanks de hoogte verschillen. Het aantal logistieke bewegingen kon worden teruggebracht door enkele methodische aanpassingen. Dit resulteerde in een besparing van meer dan 15%. Het betrekken van een ander gebouw met hogere daken zou resulteren in een extra besparing van slechts 6%.
Opmerking:
Eventuele verhuiskosten zijn daarom niet meer bekeken.  Deze bijkomende kosten zouden in ieder geval het voordeel drukken, of wellicht tenietdoen.