Sankey

NL
Een Sankey-diagram is een diagram van het type stroomdiagram. Het wordt met name gebruikt in de procestechnologie en voor het weergeven van energiestromen. Typisch voor een dergelijk diagram is dat de breedte van de pijl, dat de energie- of materiaalstroom aangeeft, proportioneel is met de grootte van de stroming. Een Sankey-diagram is een prima middel om de energie- of materiaalstromen te visualiseren en daarmee het spaarpotentiaal te bepalen of de inefficiënte positie(s) in het proces vast te stellen.
EN
Sankey diagrams are a specific type of flow diagram, in which the width of the arrows is shown proportionally to the flow quantity. Sankey diagrams are typically used to visualize energy or material or cost transfers between processes. They can also visualize the energy accounts, material flow accounts on a regional or national level, and also the breakdown of cost of item or services.
DE
Ein Sankey-Diagramm ist eine graphische Darstellung von Mengenflüssen. Anders als beim Flussdiagramm werden die Mengen durch mengenproportional dicke Pfeile dargestellt. Sankey-Diagramme sind wichtige Hilfsmittel zur Visualisierung von Energie- und Materialflüssen sowie von Ineffizienzen und Einsparpotenzialen im Umgang mit Ressourcen.
> Wikipedia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *