Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of toch Lean?

Weer een nieuwe hype was ook mijn eerste gedachte. Dat is echter zeker niet zo. MVO zal steeds relevanter worden. De consument wordt wereldwijd steeds kritischer over de duurzaamheid van producten, productieomstandigheden en dienstverlening. De titel suggereert dat er een keuze gemaakt kan worden, maar de vraag is eigenlijk: Hoe is MVO, met de bestaande economische belangen en financiële verantwoordelijkheden, in te voeren? Nu zijn er diverse mogelijkheden om met MVO te starten. Met de bekende Lean methode, of het management tool MTM (Methods-Time Measurement), bent u wellicht al aardig van start gegaan.

Dit artikel is bedoeld voor meer inzicht in MVO. MVO dat leidt tot positievere klanten, loyale en productievere werknemers. Goed dus voor het imago van uw organisatie.

Eerst een toelichting op de gebruikte termen:

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

MVO is zoeken naar de balans tussen mens, milieu en winst (People, Planet, Profit). Als die balans niet goed is, lijdt een van deze 3 elementen eronder. MVO wordt gewaardeerd als dé manier van hedendaags en toekomstig produceren. Het is de manier waarop alle type organisaties zowel hun kernactiviteiten kunnen uitvoeren, als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Veel organisaties beschrijven hun activiteiten op dit terrein in een duurzaamheidsverslag. Dat is op vrijwillige basis, maar er wordt wel gebruik gemaakt van (internationale) richtlijnen. MVO is een manier waarop kleine en grote organisaties iets teruggeven aan de samenleving, zodat ook toekomstige generaties in hun behoeften kunnen voorzien. Kortom het is streven naar houdbaarheid van de maatschappij en aarde.

  • Lean

Lean is een managementfilosofie die erop gericht is om maximale waarde voor de klant te realiseren met zo min mogelijk verspillingen. Anders gezegd: “Hoe kan de organisatie efficiënter werken?” Werken vanuit Lean betekent continu verbeterprocessen (CVP) uitvoeren. Zoals het analyseren en aanpassen van de organisatieprocessen, met het oog op de toegevoegde klantwaarde. Doel is steeds het verbruik van energie en materialen per productie eenheid te

Lees verder “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of toch Lean?”