MTM licentie weer drie jaar verlengd.

Normaal schrijf je een blog om de ander iets van jouw ervaring over te brengen. In dit geval ben ik zelf degene die bijgeschoold werd. In een week tijd zijn de verschillende MTM-bouwsteensystemen de revue gepasseerd. Samenvormend het zogenaamde procesbouwsteensysteem. MTM staat daarbij voor Methods-Time Measurement, dat in 1948

officieel in America is vrijgegeven. Momenteel wordt het wereldwijd toegepast. De methodiek, waarbij vroeger de nadruk lag op het genereren van tijdnormen op basis van de gekozen methode, is zeker bij de tijd gebleven. Begonnen is het met MTM-1. De basismethode voor massaproductie. In de 70er zijn er bouwsteensystemen aan toegevoegd voor serieproductie en kleine serie en enkelstuksfabricage. Kenmerkend dat deze steeds op dezelfde normaalprestatie zij gebaseerd. Mits afgebakend toegepast zijn de systemen bij elkaar te gebruiken. Sinds het begin van dit millennium is de nadruk niet alleen op productiviteit gebaseerd, maar ook op gezond werken. Medewerkers die uitvallende kosten zeker meer dan het dubbele. Het werk moet toch gedaan worden, dus worden vaak krachten ingehuurd. Ook inwerken kost tijd en gaat in eerste instantie ten koste van de output. MTM is dan ook wereldwijd met o.a. EAWS een sterke troef in handen. EAWS, dat staat voor Ergonomic Asssessment WorkSheet, combineert de tijdbouwsteensystemen met ergonomie. Statische, Dynamische en Fysische belasting worden aanvullend geanalyseerd. Ongezonde werkplekken worden volgens de stoplichtvisualisatie rood. Gezonden worden met groen beloond. Het tussenliggende gebied, wat niet direct aanpassing verlangt, maar we aandacht, wordt weergegeven door geel.
Uiteraard worden onderling ervaringen uitgewisseld, nieuwe of onduidelijke items besproken of bediscussieerd. Aan elkaar presenteren wij eigen praktijkanalyses. Daarop kunnen collega’s uit bv. China, Brazilië, Tsjechië reageren met vragen of aanvullingen. De laatste dag wordt iedere deelnemer geacht zijn kunnen te bewijzen. En dat voor elke bouwsteensysteem dat door het IMD, het Internationale MTM-directoraat, in het Technisch Platform is opgenomen. Dat is wel even zweten, maar dat doe je uiteindelijk weer om een nieuwe wereldwijde docentenlicentie voor 3 jaar te behouden. Zeker zinvol, want MTM wil de kwaliteit hooghouden. Bovendien gaat het resultaat van de analyses over (het salaris) van mensen. Kortom deze bijeenkomst was weer een (bij-)leerzame, gezellige, inspannende, maar zeker zinvolle week.