MTM in de praktijk

– Welke resultaten zijn te verwachten –

Waarde toevoeging

(c) MTM

In een eerdere publicatie werd de combinatie van MTM  en Lean al als positief beoordeeld. Lean is over de gehele waardestroom hoge efficiëntie door synchronisatie in de flow voortbrengen. MTM is over de gehele waardeketen door middel van methodeplanning vermijden van verspilling. Daarin ligt ook de kracht van MTM. Maar, MTM gecombineerd met Lean geeft dus optimale resultaten. De hamvraag is natuurlijk: Wat levert dat nu praktisch op? Hieronder volgen een aantal voorbeelden, echte resultaten. Een willekeurige greep:

 • Aviatiek: Kosten vermeden in de aanloopfase (flow, capaciteit en werkmethoden);
 • Automotive: 15% kostenbesparing in de eindmontage;
 • Automotive: gewenste 5% kostenbesparing assemblage ruimschoots gerealiseerd;
 • Confectie: 28% meer output, met slechts enkele kleine investeringen;
 • Aviatiek subcontractor: contractverlenging door leveren betere kwaliteit en meer output;
 • Klein reparatiebedrijf: 8,5% besparing in 2 dagenproject;
 • Machinefabriek: 50% meer output en 30% besparing (productie en logistiek);
 • Machinefabriek: Verdubbeling output in bestaande hal.

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Ofwel, afhankelijk van verschillende factoren als branche, stand der techniek, e.d. variëren de resultaten uiteraard.

Voordelen van de MTM-methoden:

 • Invoering van alleen MTM levert al snel 6% besparing op,
 • Praktische analyseer methode geeft inzicht in werkmethode en bijbehorende normtijden,
 • Geeft reproduceerbare beschrijvingen van werkmethoden,
 • MTM geeft basisinzicht in de kostprijs, efficiency, (potentiele) winst en capaciteit,
 • Gelijke belasting van medewerkers (onafhankelijk, menselijke waarden),
 • Geen tempo-waarderen, zoals bij de chronometer,
 • Toepasbaar in de ontwikkel-, plannings- en/of productiefase op elk methodeniveau,
 • Universeel toepasbaar.

Jos Valkenburg
CEO AQM International Consulting
Executive Director MTM Association Benelux