Is MTM zinvol voor werkmethode vergelijk?

– De order is binnen, maar hoe krijg je de meeste toegevoegde waarde –

Mothode comparing with MTM

Uitgaande van kort cyclisch werk, wordt met behulp van MTM-1 berekend welke methode het efficiëntst is. Stel dat er 26 vitaminepillen in een potje gestoken moet worden. Eenmalige order van 1750 potjes. Zinvol om naar de werkmethode te kijken.  Transport en dop opdraaien is in alle gevallen gelijk. Er zijn vijf opties. Welke van de volgende opties is voor uw gevoel het meest efficiënt?

  1. Een voor een met de hand
  2. Met twee handen simultaan
  3. Tellen in gietbakje en m.b.v. potje vullen
  4. Handvol met vooraf tellen
  5. Handvol nemen en met weegschaal aftellen

Hou de gekozen variant in gedachte vast. De uitslag: De meest tijdrovende is inderdaad het een voor een inwerpen met een hand. Met twee handen simultaan is 27% sneller per potje. De variant met eerst vullen gietbakje (twee handen) levert niets op. Een snellere methode is die met twee handen parallel, vooraf 2 maal 13 pillen apart te schuiven en dan met beide handen in 1 keer op te pakken en zo in het potje te gieten. De winst is vooral te vinden in de korte afstand om de pillen apart te schuiven. Tegenover methode 2 is deze 45,5% sneller. Ik zie u denken, maar ik had toch de weegschaalmethode gekozen? Nou dan mag ik u feliciteren. Die methode wint inderdaad van de 5. Deze methode is 53% sneller dan de simultaan methode. Er van uitgaande dat maximaal per potje 3 of 4 pillen in de plus of min gecorrigeerd moeten worden. Toch kan het nog veel sneller! Neem methode 3, maar schuif de pillen nu direct, over korte afstand, in het potje. Dan is de winst 68%! Hierbij rekening houdend de hoop af en toe bij te schuiven. De keuze is dus niet altijd zo voor de hand liggend dan je zou (willen) denken.

Voordelen van de MTM-methoden:

  • Praktische analyseer methode voor methode vergelijk,
  • Gewogen vergelijk met duidelijk beschreven werkmethode,
  • MTM geeft basisinzicht in de kostprijs, efficiency en daarmee winstinzicht,
  • MTM geeft een onafhankelijk en eerlijk antwoord. Titel antwoord is dus dat het kan.

Jos Valkenburg
CEO AQM International Consulting
Executive Director MTM Association Benelux