Tag archieven: Kanban

Casus: “output verhogen met 40%”

UITGANGSSITUATIE

De planning stond op tien machines per week. Met regelmatig overwerken lukte het om dit gewenste aantal te assembleren. In de bestaande situatie was geen gelijkmatige en continue doorstroom. Gezien de vraag wilde de directie de productie-output met minimaal 30% verhogen. De wens was daarom de bestaande capaciteit beter te benutten. Met andere woorden: In een normale werkweek van 40 uur de output verhogen, zonder overwerk. Te bereiken door een betere materiaal- en productenstroom.

Uitgangssituatie 10 machines > 40 uur per week.

GEKOZEN AANPAK

In overleg is de keuze gemaakt om de lat op 14 machines per week te leggen, zonder overwerk.  De eerste stap was het verzamelen van data in de bestaande situatie. Op basis van 4 representatieve machines. Per werkstation zijn de bewerkingstijden vastgelegd voor de montagehandelingen. Op een vergelijkbare wijze werden de voormontage activiteiten uitgewerkt. De resultaten zijn ter controle vergeleken met de gegevens in SAP.

Lees verder