kop diensten

Werkmethodeoptimalisatie

Werkmethoden                                                                            Contact

DoelgerichtArbeidskunde en arbeidsanalyse
Door onderzoek naar het arbeidsproces door middel van waarneming en analyse, wordt een doelmatigere uitvoering van de arbeid en een beter bedrijfsbeheer nagestreefd. Onderdeel hiervan is het opsporen van invloedsfactoren en hun relatie tot het arbeidsproces. Kortom het betreft het bestuderen van de manier waarop gewerkt wordt. Dat heeft bijvoorbeeld ooit geleid tot de uitvinding van het wiel.

Aanpak:

 • analyseren arbeidsprocessen door observatie en registratie;
 • onderzoeken van invloedsfactoren en hun relatie tot het arbeidsproces;
 • zoeken naar een doelmatigere arbeidsuitvoering en beter bedrijfsbeheer;
 • inzetten van verschillende methodieken als spaghettidiagram, stroomdiagram, Multi Moment Opname (MMO), e.d.

Resultaat:

 • kostenbesparing,
 • betere werkmethoden,
 • output verhoging.

[naar boven] [terug]

TijdstudieTijdstudie
Is het bepalen van arbeidstijden voor welomschreven arbeidstaken. Door arbeidsprocessen op te delen in elementen, kan een normtijd worden vastgesteld die medewerkers nodig hebben voor het kunnen uitvoeren van hun opdracht. Deze tijden zijn bruikbaar voor het bepalen van de capaciteit, werkbelasting, kostprijzen, output, etc.
AQM past voornamelijk de methoden van Methods-Time Measurement (MTM) voor het analyseren van het arbeidsproces toe (www.mtmbenelux.eu).

Aanpak:

 • normtijden bepalen en omzetten in capaciteitsberekeningen;
 • adviseren van werkmethoden, werkinstructies en hulpmiddelen;
 • werkverdeling (takten/ procesbalans);
 • inzetten van passende methodieken als MTM-1, MTM-2, UAS, MEK, MTM-Logistiek, Work-Factor en/of stopwatch.

Resultaat:

 • kostenbesparing,
 • kwaliteitsverbetering,
 • voorraadverlaging,
 • stijging van de productiviteit, zonder de medewerker extra te belasten.

[naar boven] [terug]

OndersteningOntwikkelingsondersteuning
Kosten vermijden door het montagevriendelijk vormgeven van producten of het vaststellen van normtijden tijdens de product ontwikkelfase.
Enerzijds wordt gebruikt gemaakt van ProKon© (Productiegeoriënteerde Constructie). Om montagevriendelijk vorm te geven wordt voor elke montagehandeling een score gegeven. Hierdoor krijg je een beeld waar het product constructief kan worden aangepast.
Anderzijds worden de montagehandelingen met MTM genormeerd. Bv. aan de hand van tekeningen. Zo wordt vooraf bepaald welke capaciteit nodig is en hoe werkplekken het beste ingericht kunnen worden. Tevens wordt zichtbaar waar nog verbeteringen mogelijk zijn.

Aanpak:

 • opstellen van optimale maakbaarheidadviezen;
 • ondersteunen van werkplekinrichtingen;
 • inzetten van verschillende methodieken als MTM-methoden.

Resultaat:

 • kostenvermijding,
 • werkplek indeling,
 • vaststellen benodigde capaciteit.

[naar boven] [terug]

EAWSErgonomie (Ergonomic Assesment Worksheet [EAWS])
Een uitgebreide ergonomische beoordeling van de fysieke belasting van het hele lichaam inclusief de bovenste extremiteiten. EAWS is een methode waarmee een praktische invulling wordt gegeven aan de internationaal geldende normen rond het manueel hanteren van lasten. Het is een evaluatiemethode toegepast op de werkvloer en combineert alle aspecten van het manueel hanteren van lasten. Fysieke belasting is een combinatie van houding, kracht, gewicht en herhaling. Het resultaat wordt gevisualiseerd met een stoplichtfunctie.

Voltaire (1694-1778): “In de helft van ons leven offeren we ons leven op om geld te verdienen, in de andere offeren we geld op om weer gezond te worden. En al die tijd gaan gezondheid en leven er zachtjesaan vandoor.”

Aanpak:

 • met behulp van een standaard calculatieblad alle essentiële tijd, belasting en ergonomische situaties inzichtelijk maken;
 • samenstellen van een totaalbeeld van werksystemen en -processen, aangevuld met een ergonomische risico registratielijst;
 • proactief belastende ergonomische werkplekinrichtingen door ergonomische aanpassingen verlichten.

Resultaat:

 • prospectieve beoordeling van proces- en werkvormgeving (kostenreductie),
 • gehele belastingsituatie inzichtelijk (beoordeling over werktijdbelasting),
 • uitgebreide evaluatie van de fysieke belasting (krachten, frequentie, houding, etc.),
 • zekerstelling van de normering en normaalprestatie (productiviteit),
 • door visuele resultaatweergave direct inzicht in de huidige en mogelijke situaties.

[naar boven] [terug]

© 2018 AQM International Consulting