Tag Archives: Cruijff

Most used words in 12 months

Whoever reads this headline in a few years’ time will probably have to think hard about what is meant by this title. For the reader of this article in 2021, I do not have to explain that it is Covid19, corona or crisis. As with everything, every situation has a reverse side. Since it is/was virtually impossible to act in the production processes of customers, there was time for “backlog maintenance”. This made the space ideal for tidying up and doing things that had been left lying around. I was also able to do translation work for the MTM Association, which would otherwise have had to be contracted out. In short, Cruijff is right again: “Every disadvantage has its advantage”. But, to be honest, I think it should all be over. Not only because what was left unfinished has been dealt with in the meantime, but because it has been going on for more than 12 months. Not entirely true by the way, because before the summer of 2020 I was able to finish a job in Belgium. However, now that the first inoculation has been made, I am ready to get going. On to working towards a sustainable future again, without waste and with optimum use of (production) capacity. In short, “productivity”, that is what I would like to continue working on.

Meist verwendete Wörter in 12 Monaten

Wie deze kop over een aantal jaar leest zal waarschijnlijk flink moeten nadenken wat met deze titel wordt bedoeld. Voor de lezer van dit artikel in 2021 hoef ik niet uit te leggen dat het om Covid19, corona en crisis gaat. Zoals met alles heeft elke situatie een keerzijde. Aangezien het vrijwel onmogelijk is/was bij klanten in de productieprocessen te acteren, was er tijd voor “achterstalligonderhoud”. De ruimte hierdoor was ideaal om op te ruimen en dingen te doen die zijn blijven liggen. Ook heb ik vertaalwerk kunnen verrichten voor de MTM Vereniging, dat anders uitbesteed zou moeten worden. Kortom Cruijff heeft maar weer eens gelijk: “Ieder nadeel heb zijn voordeel”. Maar, om eerlijk te zijn, van mij mag het allemaal voorbij zijn. Niet alleen omdat het wat was blijven liggen ondertussen wel is weggewerkt, maar omdat het al meer dan 12 maand voortduurt. Niet helemaal waar trouwens, want voor de zomer van 2020 kon ik nog een klusje in België afronden. Echter, nu de eerste inenting is gezet, kom ik graag uit de startblokken. Op naar weer werken aan een duurzame toekomst, zonder verspillingen en optimaal gebruik van de (productie-) capaciteit. Kortom “productiviteit”, daaraan wil graag verder meewerken.

Meest gebruikte woorden in 12 maanden

Wie deze kop over een aantal jaar leest zal waarschijnlijk flink moeten nadenken wat met deze titel wordt bedoeld. Voor de lezer van dit artikel in 2021 hoef ik niet uit te leggen dat het om Covid19, corona en crisis gaat. Zoals met alles heeft elke situatie een keerzijde. Aangezien het vrijwel onmogelijk is/was bij klanten in de productieprocessen te acteren, was er tijd voor “achterstalligonderhoud”. De ruimte hierdoor was ideaal om op te ruimen en dingen te doen die zijn blijven liggen. Ook heb ik vertaalwerk kunnen verrichten voor de MTM Vereniging, dat anders uitbesteed zou moeten worden. Kortom Cruijff heeft maar weer eens gelijk: “Ieder nadeel heb zijn voordeel”. Maar, om eerlijk te zijn, van mij mag het allemaal voorbij zijn. Niet alleen omdat het wat was blijven liggen ondertussen wel is weggewerkt, maar omdat het al meer dan 12 maand voortduurt. Niet helemaal waar trouwens, want voor de zomer van 2020 kon ik nog een klusje in België afronden. Echter, nu de eerste prik is aangebracht, kom ik graag uit de startblokken. Op naar weer werken aan een duurzame toekomst, zonder verspillingen en optimaal gebruik van de (productie-) capaciteit. Kortom “productiviteit”, daaraan wil graag verder meewerken.