Personeelstekort?

– Met MTM lucht creëren in de bestaande situatie –

PDCA met MTM

© MTM

De Maakindustrie wordt belangrijker. Met name is de vraag groeiend. Alleen de afzet blijft vaker achter, door geen of te weinig medewerkers. Ruimte kan gecreëerd worden door aandacht te besteden aan de basis: de werkmethode. Met andere woorden, medewerkers kunnen efficiënter worden ingezet. Zonder meer inspanning. Sterker nog, de werksituatie verbeterd zelfs in veel gevallen. MTM houdt zich niet bezig met hiërarchische organisatiestructuren. Systemen met vooraf bepaalde tijden, helpen om een beter inzicht te krijgen in de werkmethoden. De normtijd is daarom van secundair belang, omdat deze een afgeleide van de methode is. MTM werkt met inhoudelijk helder gedefinieerde bewegingselementen, die ondubbelzinnig zijn afgebakend, zodat de daarbij behorende tijdwaarden zonder noemenswaardige fouten kunnen worden toegevoegd. Dit in tegenstelling tot de chronometer, waarbij de tijdmeting het belangrijkste is. Tel hierboven op het subjectieve temposchatten, nodig bij chronometer opnames, en je bent nog verder afgeleid van de werkmethode. Uit de praktijk blijkt dat de tijdopnametechniek overwegend leidt tot veronachtzaming van de manier van werken. MTM daarentegen bevordert diepgaand onderzoek d.m.v. de werkmethode. De psychologische, economische en technische problemen zijn daardoor beter op te lossen. Daar ligt dan ook de oplossing om deels een personeelstekort op te vangen!

Voordelen van de MTM-methoden:

  • Invoering van MTM levert al snel 6% (tijd-) besparing op,
  • Gelijke en optimale belasting van de medewerkers,
  • Meerwaarde door aandacht voor de werkmethode
  • Geeft inzicht in de werkmethoden en bijbehorende normtijd. De titelvraag kans.

Jos Valkenburg
CEO AQM International Consulting
Executive Director MTM Association Benelux

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *