Uitdaging met succes

Casussen (visueel)

Casus 1 “output verhogen met 40%”                                                                                    Contact

Oude situatie: 10 machines: > 40 uur per week (met overwerk!):
Verbetering output

Nieuwe situatie: 14 machine: < 40 uur per week (zonder overwerk!):
nieuwe situatie

Casus 2 “voormontage continueren of uitbesteden?”

Keuze doorgaan of uitbesteding:
procesverbetering

Casus 3 “optimaliseren in huidige of in nieuwe locatie?”

Keuze optimalisatie in bestaand gebouw of nieuwbouw:
Keuze nieuw of oud bouw

© 2018 AQM International Consulting